De senaste åren har det blivit allt vanligare för verkstäder att ta betalt genom ett grundpris för service med pristillägg för ytterligare arbeten.

Bilägare föredrar fast pris på bilservice

De senaste åren har det blivit allt vanligare för verkstäder att ta betalt genom ett grundpris för service med pristillägg för ytterligare arbeten. Det innebär att bilägare inte får veta slutpriset förrän efter genomförd service, men dubbelt så många bilägare väljer att betala fast pris på bilservice för att därmed få full kontroll på utgifterna och minimera risken för dyra överraskningar.

Artikel från lasingoo

Att prissätta bilservice

Bilverkstäder kan prissätta servicearbete på olika sätt men generellt sett finns det idag två olika alternativ:

  • Alternativ 1 – Fast pris på bilservice.
    Detta innebär att bilägaren betalar i genomsnitt cirka 3200-3400 kr per servicetillfälle och får veta hela kostnaden för samtliga delar i servicearbetet innan bilen kommer till verkstaden. (Detta genomsnittspris inkluderar ej servicearbeten som innehåller kamremsbyte)
  • Alternativ 2 – Grundservice med pristillägg för ytterligare arbeten som tillverkaren rekommenderar.
    Detta innebär att bilägaren får ett grundpris om cirka 1800 kr. Det inkluderar i de flesta fall oljebyte och nytt oljefilter, kontroll av andra vätskor samt fordonskontroll. Utöver detta lägger verkstaden till de ytterligare kontroller och byten av vätskor och/eller reservdelar som biltillverkaren rekommenderar för bilens körsträcka och ålder. Efter genomförd service får bilägaren ett slutpris för sin service.

Svårt att jämföra bilverkstäder

Trots att undersökningen visar att bilägare föredrar fast pris på bilservice har fler och fler verkstäder börjat erbjuda enklare grundservice med pristillägg som ett sätt att öka flödet i verkstaden. Bilägare som bokar en sådan service blir ofta informerade om att det krävs arbete enligt biltillverkarens serviceintervaller först när bilen är på plats i verkstaden. Det kan till exempel handla om kamremsbyte, bränslefilter, kupéfilter, transmissionsoljor, tändstift och luftfilter.

Servicebok är viktig

Risken för bilägaren som köper en sådan basservice kan vara att denne tackar nej till dessa kompletterande arbeten som rekommenderas, vilket gör att bilen inte får den service som krävs. Det betyder att bilens servicebok blir ofullständig.

Om bilen inte får de reservdelsbyten som krävs i rätt tid kan detta leda till förslitningar som i sin tur leder till att bilen istället behöver genomgå reparationer som kan vara mycket kostsamma.

Det svåra är att många bilägare saknar kunskap om arbetet som ska utföras och då är det tryggare och många gånger billigare att acceptera ett fast pris för hela servicearbetet.