Marknaden för service av bil är avreglerad. Det innebär att du kan vända dig till vilken verkstad du vill.

Vilken bilverkstad ska jag välja?

Marknaden för service av bil är avreglerad. Det innebär att du kan vända dig till vilken verkstad du vill.

Artikel från https://www.hallakonsument.se 

Verkstäderna är uppdelade på auktoriserade verkstäder och allbilsverkstäder. En auktoriserad verkstad är en verkstad som är specialiserad på just ditt bilmärke medan en allbilsverkstad är en verkstad som är märkesoberoende och tar sig an flertalet bilmärken.

För bilbranschen har Konsumentverket ihop med Motorbranschens Riksförbund (MRF) och Sveriges Fordonsverkstäders förening (SFVF) arbetat fram bra reparationsvillkor för dig som konsument, som i stort bygger på konsumenttjänstlagen. Att välja en verkstad som har åtagit sig att följa de här reparationsvillkoren är en bra idé.

Motorbranschens Riksförbund och Sveriges Fordonsverkstäders Förening har också startat kvalitetsstandarden och kvalitetsmärkningen "Godkänd Bilverkstad".

Läs reparationsvillkoren på Konsumentverkets webbplats

Läs mer om Godkänd Bilverkstad

Vilka krav finns för att garantin ska gälla?

Om du har fått garanti, exempelvis nybilsgaranti, har du rätt att reparera/serva bilen hos vilken verkstad du vill, så länge verkstaden lever upp till kraven på fackmässighet. Detta innebär att arbetet ska utföras i enlighet med de krav på kompetens och kvalitet som gäller i bilbranschen. Innan du lämnar in bilen i ett garantiärende behöver du försäkra dig om att verkstaden utför arbetet enligt villkoren för just din garanti.

För att vissa garantier ska gälla krävs att originaldelar används. En originaldel kan komma ifrån fordonstillverkaren eller från ett märkesoberoende företag. För att använda benämningen originaldel måste delen motsvara kvalitén hos fordonstillverkarens delar.

En bilverkstad ska uppfylla följande krav...

Som konsument har du ett skydd av konsumenttjänstlagen när du beställer en service eller reparation av ditt fordon hos en verkstad. Lagen
är tvingande vilket betyder att verkstaden inte får ge dig sämre rättigheter än vad lagen säger.

Lagskyddet innebär att verkstaden ska:

  • utföra tjänsten fackmässigt, det vill säga utföra arbetet på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman och följa de anvisningar som är framtagna för fordonet av tillverkaren
  • se till att den som utför tjänsten har rätt kompetens och nödvändig utbildning
  • ta tillvara dina intressen och samråda med dig så att det inte uppstår missförstånd
  • tillhandahålla det material som behövs för arbetet, om ni inte har avtalat något annat
  • informera dig om det under arbetet framkommer behov av tilläggsarbete
  • avråda dig från att låta utföra tjänsten om den inte är till rimlig nytta för dig. Detta gäller även när tjänsten redan har börjat utföras. Uppfylls inte detta krav har verkstaden inte rätt till ersättning.

Boka service hos Mekonomen Umeå nu.